गीतकार - कुसुमाग्रज
( विष्णू वामन शिरवाडकर )
मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा
कुसुमाग्रज
जन्म- २७ फेब्रुवारी १९१२
मृत्यू- १० मार्च १९९९
२७ फेब्रुवारी हा कुसुमाग्रजांचा जन्म दिवस ’मराठी भाषा दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.