अवंतिका

सुख आणिक दु:ख यांना सांधते आहे
जीवनाशी ती कधीची भांडते आहे
दोन डोळ्यांनी मुक्याने बोलताना ती
वेगळे काहीतरी बघ सांगते आहे
जीवनाचे एक गाणे गात जाताना
वेगळीशी चाल त्याची बांधते आहे
जीवनासाठी जणू ही अकस्मिता
सूख आणिक दु:ख वेडी अवंतिका

उगवले आहे इथे हे झाड पाण्याचे
आसवांना तीच वेडी सांडते आहे
जीवनासाठी जणू ही अकस्मिता
सूख आणिक दु:ख वेडी अवंतिका
गीत- सौमित्र
संगीत - नरेंद्र भिडे
स्वर - विभावरी आपटे
  ( शीर्षक गीत, मालिका- अवंतिका, वाहिनी- झी मराठी )
गीत प्रकार - मालिका गीते

 

Random song suggestion
मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा