चल चल चंद्रा पसर

चल चल चंद्रा पसर चांदणे
किती बाई आम्ही वाट पाहणे

मावळतीची मुग्ध पश्चिमा
पसरी अपुला लाल रक्तिमा
झुळकत झुळकत बिलगायाला
सायंवारा दुरुनी आला
तोहि गुणगुणे एकच गाणे !

तळ्‍यांत अवखळ जललहरींनी
धरिला अमुच्या फेर भवतिंनी
नाचत नाचत अमुच्या भवती
नाजुक गुजगोष्टी कुजबुजती
छुमछुम घुमवित किरण-पैंजणे

रानावरती गगनामधुनी
अलगद उतरे रजनीराणी
क्षणभर झाला निसर्ग निश्चल
उमलायाची घटिका मंगल
आली ना रे, का मग छ्ळणे !

 

कुमुदिनी पेडणेकर