चल चल चंद्रा पसर

चल चल चंद्रा पसर चांदणे
किती बाई आम्ही वाट पाहणे

मावळतीची मुग्ध पश्चिमा
पसरी अपुला लाल रक्‍तिमा
झुळकत झुळकत बिलगायाला
सायंवारा दुरुनी आला
तोहि गुणगुणे एकच गाणे!

तळ्‍यांत अवखळ जललहरींनी
धरिला अमुच्या फेर भवतिंनी
नाचत नाचत अमुच्या भवती
नाजुक गुजगोष्टी कुजबुजती
छुमछुम घुमवित किरण-पैंजणे

रानावरती गगनामधुनी
अलगद उतरे रजनीराणी
क्षणभर झाला निसर्ग निश्चल
उमलायाची घटिका मंगल
आली ना रे, का मग छ्ळणे!

 

मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा
कुमुदिनी पेडणेकर