कबिराचे विणतो शेले

कबिराचे विणतो शेले कौसल्येचा राम
भाबड्या या भक्‍तासाठी देव करी काम!

एक एकतारी हाती भक्‍त गाई गीत
एकएक धागा जोडी जानकीचा नाथ
राजा घनश्याम!

दास रामनामी रंगे राम होइ दास
एकएक धागा गुंते रूप ये पटास
राजा घनश्याम!

विणुन सर्व झाला शेला पूर्ण होइ काम
ठायिठायि शेल्यावरती दिसे रामनाम
राजा घनश्याम!

हळुहळु उघडी डोळे पाहि जो कबीर
विणूनिया शेला गेला सखा रघुवीर
कुठे म्हणे राम?

 

मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा
ग. दि. माडगूळकर, पु. ल. देशपांडे