श्रीरामाचे चरण धरावे

श्रीरामाचे चरण धरावे
दर्शनमात्रे पावन व्हावे

सती अहल्या दगडामाजी
शापित होऊन युगयुग मोजी
परि प्रभूच्या पदस्पर्शाने पाषाणासहि जीवन द्यावे

उष्टी बोरे अर्पुन प्रभुला
शबरीने जणु ठाव पाहिला
स्वीकारुन ती रघुरायाने देवपणाचे बीरुद ल्यावे

वनवासातच जीवन सरले
रामायणही तिथेच घडले
अयोध्येस प्रभु परतुनी येता प्रेमाश्रूंनी नगर भिजावे

 

Random song suggestion