तुझ्या पंखावरूनि या

तुझ्या पंखावरूनि या मला तू दूर नेशिल का ?
तुझ्या गे भावसुमनांचा मला तू गंध देशिल का ?

गंध नवा, धुंद करी, हवेत हा गारवा
साथ तुझी त्यात अशी मला मिळे राजिवा
प्रीतीच्या स्वप्‍नी सदा अशीच येशील का ?

आज नवे गीत हवे सांगे मनोभावना
आज दिसे विश्व कसे नवे नवे लोचना !
नित्य असा सांग सदा माझाच होशिल का ?
राजीव - प्रिय.

 

Random song suggestion
मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा