A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दारी उभी अशी मी

दारी उभी अशी मी गेली निघून रात
कुजबुज नाही घडली.. झाली अबोल रात!

बिल्गून एकमेकां होते कपोत बसले
नि:शब्द श्वास त्यांचे दोन्ही उरी मिळाले
निर्जीव मीच होते.. होती सजीव रात!

दिसला चकोर सखया चंद्रास बाहताना
दिसला चुकून वारा कलिकेस चुंबिताना
तारेच मोजिले मी.. सरली तशीच रात!

स्वप्‍नात सत्य होते सारे मिळून गेले
गंधात धुंद होते ते जीव भावभोळे
निर्गंध मी परि रे.. गेली रुसून रात!
गीत- अशोकजी परांजपे
संगीत - प्रभा अत्रे
स्वर - प्रभा अत्रे
गीत प्रकार - भावगीत
कपोत - कबुतर.
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.