A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोर्‍या देहावरती कांती

गोर्‍या देहावरती कांती नागिणीची कात
येडे झालो आमी, द्यावी एकादिच रात

तुझ्या रुपाचं बाशिंग डोल्यात
तुझ्यावाचुन सुन्‍नाट दिनरात

असा बोल बोलती जग पंखात घेती

असं एखादं पाखरू वेल्हाळ
ज्याच्या भांगात बिंदीचा गुल्लाल

काल्या एकल्या राती मन मोडून जाती
असं एखादं पाखरू वेल्हाळ
ज्याला सामोरं येतंया आभाळ

याला काय लेवू लेणं
मोती पवल्याचं रान
राती चांदन्या रानात शिनगार
सारी दौलत जरीच्या पदरात

 

Print option will come back soon
  रवींद्र साठे, उषा मंगेशकर