A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोर्‍या देहावरती कांती

गोर्‍या देहावरती कांती नागिणीची कात
येडे झालो आम्ही ज्यावी एकादीच रात

तुझ्या रुपाचं बाशिंग डोल्यात
तुझ्यावाचून सुन्‍नाट दिनरात

असा बोल बोलती जग पंखात घेती

असं एखादं पाखरू वेल्हाळ
ज्याच्या भांगात बिंदीचा गुल्लाल

काल्या एकल्या राती मन मोडून जाती
असं एखादं पाखरू वेल्हाळ
ज्याला सामोरं येतंया आभाळ

याला काय लेवू लेणं
मोती पवळ्याचं रान
राती चांदन्या रानात शिणगार
सारी दौलत जरीच्या पदरात