A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा मंद मंद वारा

हा मंद मंद वारा, ही धुंद रातराणी
आले तुझ्या स्मृतीने डोळ्यांत आज पाणी!

दाही दिशांमधुनी ये पूर चांदण्याचा
वार्‍यात गंध आहे हळुवार चंदनाचा
ओथंबली नभाची फुलवेल तारकांनी
आले तुझ्या स्मृतीने डोळ्यांत आज पाणी!

गेल्या मिळून आता छाया परस्परांत
शय्येवरी विसावे प्रीती घराघरांत
मी मात्र भारलेली येथे उभी दिवाणी
आले तुझ्या स्मृतीने डोळ्यांत आज पाणी!

आहेस काय तूही माझ्यापरी उदास?
असशील का अशी तू निरखीत चांदण्यास
नि:शब्द हुंदका तो, येतो कुठुन कानी
आले तुझ्या स्मृतीने डोळ्यांत आज पाणी!

दूरातुनी कुणाची चाहूल काय येई?
ही आस, भास वेडा- वेडीच काय मीही?
स्वप्‍नात पाहिलेली स्वप्‍नी उरे कहाणी
आले तुझ्या स्मृतीने डोळ्यांत आज पाणी!

 

Random song suggestion
  कुंदा बोकिल, अरुण दाते