A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू.. मी.. रे साजणा

तू.. मी.. रे साजणा!
कुणी कुणा हरविले, कुणी कुणा जिंकियले
खरं खरं सांग ना!

स्वप्‍नात मी दंग झाले
मी नवतीचा रंग ल्याले
लाटांवरी खेळ चाले
प्रीतित मी चिंब न्हाले
डोलते मी तालावरी, लाज माझ्या गालावरी लपविता राहिना!

हा मंद हा धुंद वारा
वेड्या मिठीचा शहारा
एकांत देई इशारा
नौकेस लाभे किनारा
सारे सारे तुझ्यामुळे, सारे सारे तुला दिले, भोळी माझी भावना!
नवती - तारुण्याचा भर.