छंद तुझा मजला का

छंद तुझा मजला का मुकुंदा लावियला
अशी कशी रे मी, भुलले सांग तुला

संसारी माझ्या येउनिया का ऐसा
हरि का केला घात पुरा,
का असा रे घननीळा

कशास झाले सासुरवाशीण मी रे
उठता बसता तुझेच चिंतन
कुणा म्हणू रे मम स्वामी, नकळे मी
जोवरी तू मनि माझ्या

 

मराठीवर प्रेम करता ?    शेअर करा
Random song suggestion