A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही निकामी आढ्यता कां

ही निकामी आढ्यता कां? दाद द्या अन्‌ शुद्ध व्हा!
सूर आम्ही चोरितों कां? चोरिता कां वाहवा?

मैफिलीची साथ आम्हां दैवयोगें लाभली :
न्या तुम्ही गाणें घराला, फूल किंवा पाकळी.

दाद देणें हेंहि गाण्याहून आहे दुर्घट :
गुंफणें गजरे दंवाचे आणि वायुचे घट.

नम्र व्हा अन्‌ सूर जाणा- जीवघेणा रंग हा :
साजरा उधळून आयू हो करावा संग हा.

चांदणें पाण्यांतलें की वेचितां येईलही
आणि काळोखांत पारा ये धरूं चिमटींतही.

ना परंतू सूर कोणा लावितां ये दीपसा :
सूर नोहे- तीर कंठीं लागलेला शापसा.
गीत- आरती प्रभू
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - लता मंगेशकर
अल्बम- मैत्र जीवाचे
गीत प्रकार - भावगीत