A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नवीन भर
निवडक अभिप्राय
आठवणीतील गाणी सर्वानाच आवडतात, गुणगुणाविशीही वाटतात. पण अनेकांना मुखड्याचे शब्दही धड आठवत नाहीत. तर अनेक जण आपल्या मनातले शब्द बेलाशक गाण्यात घुसवून गात असतात. तुमच्या संकेतस्थळाने ही मोठी अडचण दूर केली आहे. एका भजनाचे शब्द 'काळ आला देहासि नेउ' असेच आहेत, अशी पैज माझा एक मित्र घेत होता. योग्य शब्दांसाठी त्याला हे संकेतस्थळ पहाण्यास सांगितले. त्यालाही ते फार आवडले.
- अरविंद खनोलकर