A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नवीन भर
निवडक अभिप्राय
'आठवणीतली गाणी' हे संकेतस्थळ आमच्या कुटुंबात सर्वांना आवडणारे आहे. पूर्वी रेडियो वर रविवारी 'आपली आवड' हा कार्यकम असायचा त्याप्रमाणे आम्ही 'आठवणीतली गाणी' प्रत्येक रविवारी दोन तास एकत्र बसून ऐकतो आणि सर्वजण ताजेतवाने होतो.
- रामदास वाडकर