A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' गीतमाला

  ‣ 'आठवणीतली गाणी' सादर करीत #AzadiKaAmritMahotsav गीतमाला.
  ‣ ७५ स्‍फूर्ती गीतांची मालिका. प्रत्येक दिवसाचे एक गीत. २ जून ते १५ ऑगस्‍ट २०२२. ७५ दिवस.
  ‣ ही आदरांजली आहे, भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाला. त्यासाठी लढणार्‍यांना. स्‍फूर्ती गीतांच्या संस्‍कृतीला.
  ‣ त्या कवींना, शाहीरांना. त्या मेळे-कलापथकांना, शाळांना. आकाशवाणीला.
  ‣ 'वन्‍दे मातरम्‌' या मंत्राच्या स्तुती गीतापासून ते या मंत्र्याच्या घोषापर्यंतचा प्रवास.
  ‣ 'वेदमंत्रांहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम्‌ !' ते 'वन्‍दे मातरम्‌ । सुजलाम्‌ सुफलाम्‌..'

  गीत क्रमांक ७५   गीत क्रमांक ७४   गीत क्रमांक ७३   गीत क्रमांक ७२   गीत क्रमांक ७१
  गीत क्रमांक ७०   गीत क्रमांक ६९   गीत क्रमांक ६८   गीत क्रमांक ६७   गीत क्रमांक ६६
  गीत क्रमांक ६५   गीत क्रमांक ६४   गीत क्रमांक ६३   गीत क्रमांक ६२   गीत क्रमांक ६१
  गीत क्रमांक ६०   गीत क्रमांक ५९   गीत क्रमांक ५८   गीत क्रमांक ५७   गीत क्रमांक ५६
  गीत क्रमांक ५५   गीत क्रमांक ५४   गीत क्रमांक ५३   गीत क्रमांक ५२   गीत क्रमांक ५१
  गीत क्रमांक ५०   गीत क्रमांक ४९   गीत क्रमांक ४८   गीत क्रमांक ४७   गीत क्रमांक ४६
  गीत क्रमांक ४५   गीत क्रमांक ४४   गीत क्रमांक ४३   गीत क्रमांक ४२   गीत क्रमांक ४१
  गीत क्रमांक ४०   गीत क्रमांक ३९   गीत क्रमांक ३८   गीत क्रमांक ३७   गीत क्रमांक ३६
  गीत क्रमांक ३५   गीत क्रमांक ३४   गीत क्रमांक ३३   गीत क्रमांक ३२   गीत क्रमांक ३१
  गीत क्रमांक ३०   गीत क्रमांक २९   गीत क्रमांक २८   गीत क्रमांक २७   गीत क्रमांक २६
  गीत क्रमांक २५   गीत क्रमांक २४   गीत क्रमांक २३   गीत क्रमांक २२   गीत क्रमांक २१
  गीत क्रमांक २०   गीत क्रमांक १९   गीत क्रमांक १८   गीत क्रमांक १७   गीत क्रमांक १६
  गीत क्रमांक १५   गीत क्रमांक १४   गीत क्रमांक १३   गीत क्रमांक १२   गीत क्रमांक ११
  गीत क्रमांक १० गीत क्रमांक ९ गीत क्रमांक ८ गीत क्रमांक ७ गीत क्रमांक ६
गीत क्रमांक ५ गीत क्रमांक ४ गीत क्रमांक ३ गीत क्रमांक २ गीत क्रमांक १
निवडक अभिप्राय
आठवणीत असलेल्या पण आठवत नसलेल्या मराठी गाण्यांना उजाळा देणारे एकमेव संकेत-स्थळ म्हणजे आठवणीतली गाणी. या अवीट मराठीची गोडी सगळ्या मराठी मनांसाठी विनामुल्य उपलब्ध केल्याबद्दल तुझे नुसते मन:पूर्वकच काय पण अगदी नेत्र-कर्णपूर्वक आभार.
- सुधीर ओक