A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' गीतमाला

  ‣ 'आठवणीतली गाणी' सादर करीत #AzadiKaAmritMahotsav गीतमाला.
  ‣ ७५ स्‍फूर्ती गीतांची मालिका. प्रत्येक दिवसाचे एक गीत. २ जून ते १५ ऑगस्‍ट २०२२. ७५ दिवस.
  ‣ ही आदरांजली आहे, भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाला. त्यासाठी लढणार्‍यांना. स्‍फूर्ती गीतांच्या संस्‍कृतीला.
  ‣ त्या कवींना, शाहीरांना. त्या मेळे-कलापथकांना, शाळांना. आकाशवाणीला.
  ‣ 'वन्‍दे मातरम्‌' या मंत्राच्या स्तुती गीतापासून ते या मंत्र्याच्या घोषापर्यंतचा प्रवास.
  ‣ 'वेदमंत्रांहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम्‌ !' ते 'वन्‍दे मातरम्‌ । सुजलाम्‌ सुफलाम्‌..'

  गीत क्रमांक ७५   गीत क्रमांक ७४   गीत क्रमांक ७३   गीत क्रमांक ७२   गीत क्रमांक ७१
  गीत क्रमांक ७०   गीत क्रमांक ६९   गीत क्रमांक ६८   गीत क्रमांक ६७   गीत क्रमांक ६६
  गीत क्रमांक ६५   गीत क्रमांक ६४   गीत क्रमांक ६३   गीत क्रमांक ६२   गीत क्रमांक ६१
  गीत क्रमांक ६०   गीत क्रमांक ५९   गीत क्रमांक ५८   गीत क्रमांक ५७   गीत क्रमांक ५६
  गीत क्रमांक ५५   गीत क्रमांक ५४   गीत क्रमांक ५३   गीत क्रमांक ५२   गीत क्रमांक ५१
  गीत क्रमांक ५०   गीत क्रमांक ४९   गीत क्रमांक ४८   गीत क्रमांक ४७   गीत क्रमांक ४६
  गीत क्रमांक ४५   गीत क्रमांक ४४   गीत क्रमांक ४३   गीत क्रमांक ४२   गीत क्रमांक ४१
  गीत क्रमांक ४०   गीत क्रमांक ३९   गीत क्रमांक ३८   गीत क्रमांक ३७   गीत क्रमांक ३६
  गीत क्रमांक ३५   गीत क्रमांक ३४   गीत क्रमांक ३३   गीत क्रमांक ३२   गीत क्रमांक ३१
  गीत क्रमांक ३०   गीत क्रमांक २९   गीत क्रमांक २८   गीत क्रमांक २७   गीत क्रमांक २६
  गीत क्रमांक २५   गीत क्रमांक २४   गीत क्रमांक २३   गीत क्रमांक २२   गीत क्रमांक २१
  गीत क्रमांक २०   गीत क्रमांक १९   गीत क्रमांक १८   गीत क्रमांक १७   गीत क्रमांक १६
  गीत क्रमांक १५   गीत क्रमांक १४   गीत क्रमांक १३   गीत क्रमांक १२   गीत क्रमांक ११
  गीत क्रमांक १० गीत क्रमांक ९ गीत क्रमांक ८ गीत क्रमांक ७ गीत क्रमांक ६
गीत क्रमांक ५ गीत क्रमांक ४ गीत क्रमांक ३ गीत क्रमांक २ गीत क्रमांक १
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
Heartiest Congratulations on hosting this wonderful website. We read about it in the Gulf News Tabloid and were happy to know this great work is done from the UAE. We also stay in the UAE. Hope to see you sometime.
- Smita Deshpande