A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या लाडक्या मुलांनो

या लाडक्या मुलांनो तुम्ही मला आधार
नवहिंदवी युगाचे तुम्हीच शिल्पकार

आईस देव माना, वंदा गुरूजनांना
जगी भावनेहुनी त्या कर्तव्य थोर जाणा
गंगेपरी पवित्र ठेवा मनी विचार

शिवबापरी जगात दिलदार शूर व्हावे
टिळकांपरी सदैव ध्येयास त्या पुजावे
जे चांगले जगी या त्यांचा करा स्वीकार

शाळेत रोज जाता ते ज्ञानबिंदू मिळवा
हृदयात आपुल्या त्या देशाभिमान ठेवा
कुलशील छान राखा ठेवू नका विकार

 

Print option will come back soon