A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
आज पर्यंत इंटरनेटवरती शोध सुरू असायचा काहीतरी दिव्य सापडेल. आज तो शोध संपला आहे. हेच जे मला हवे होते. आता आठवणीतील गाणी हेच माझे होम पेज होणार, हे ठरले.
- गिरीश लिमये