A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निवडक अभिप्राय
संपूर्ण श्रेयनामावलीसह दुर्मिळ गाणी व ऐकण्याचीही सुविधा यामुळे चहाबरोबर बिस्किटं दिल्यानंतर 'सामना' मधल्या मास्तरांची जी अवस्था झाली, तशीच काहीशी माझीही झाली. अपेक्षांची परिपूर्णता याचे परिपूर्ण उदाहरण म्हणजे आपले संकेतस्थळ.
- श्रीकांत माळी