A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संगीतकार
निवडक अभिप्राय
'विवेक'च्या दिवाळी अंकातील आपली मुलाखत वाचून मी इथे आले आणि '... देता किती घेशील दो कराने ..!' अशी अवस्था झाली. अशा निस्वार्थ उपक्रमास प्राधान्याने समोर आणल्याबद्द्ल मी साप्ताहिक 'विवेक'ची खूप आभारी आहे.
- नम्रता दास