A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर
निवडक अभिप्राय
या आठवणीतल्या गाण्यांमुळे ICU तून ढगांत जाता जाता वाचलो आहे.
- प्रशांत दत्तात्रय साष्टे