A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर
निवडक अभिप्राय
वर्तमान आणि भविष्याची चिंता तर सदाचीच असते
कधीतरी भूतकाळाच्या विश्वात गुंगून तर बघा !
काळाची वाळू हातातुन निसटली म्हणुन काय झाले ?
आधी अनुभवलेला क्षण पुन्हा एकदा जगून तर बघा !
दोन क्षणांची ओळख दोन क्षणांची मैत्री
मला का वाटली कोणीतरी सोबत असल्याची खात्री
- सचिन मोरे