A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर
निवडक अभिप्राय
प्लीज, वेबसाईट कधीही बंद होऊ देऊ नका. विनंती आहे. हा अनमोल खजिना जायला नको. मी असे पाहिले आहे की काही वर्षानंतर owners website बंद करतात.
अशी कधीही परिस्थिती असेल तर कृपया मला सांगा. I will arrange funds.
- प्रसाद पंडित