A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अगं पोरी संबाल दर्याला

अगं पोरी संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी
लाट पिर्तीची भन्‍नाट होऊन आभालि घेई भरारी

नाय भिनारगयेऊ दे पान्याला भरती
माज्या होरीचं सुकान तुज्याच हाती
नाव हाकीन मी कापीत पाऊसधारा
मनि ठसला रं तुजा ह्यो मर्दानि तोरा
जाल्यांत गावली सोनेरि मासली-
नको करू शिर्जोरी

तुज्या डोल्यांत ग घुमतोय वादलवारा
तुज्या भवती रं फिरतोय मनाचा भौरा
तुला बगून ग उदान आयलंय मनाला
तुज्या पिर्तीचं काहूर जाली जिवाला
सुटणार नाय ग, तुटणार नाय ग-
तुजी नि माजी जोरी

मी आनिन तुला जर्तारी अंजीरि सारी
मला पावली रं पिर्तीचि दौलत न्यारी
मी झुंजार! साजिरि तू माजि नौरी
तुज्या संगतीनं चाखीन सर्गाची गोरी
थाटातमाटात गुल्लाबी बंगला-
बांदूया दर्याकिनारी

 

  पुष्पा पागधरे, महंमद रफी