A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अगं पोरी संबाल दर्याला

अगं पोरी संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी
लाट पिर्तीची भन्‍नाट होऊन आभाली घेई भरारी

नाय भिनार ग येऊ दे पान्याला भरती
माज्या होरीचं सुकान तुज्याच हाती
नाव हाकीन मी कापीत पाऊसधारा
मनी ठसला रं तुजा ह्यो मर्दानी तोरा
जाल्यांत गावली सोनेरी मासली-
नको करू शिर्जोरी

तुज्या डोल्यांत ग घुमतोय वादलवारा
तुज्या भवती रं फिरतोय मनाचा भौरा
तुला बगून ग उदान आयलंय मनाला
तुज्या पिर्तीचं काहूर जाली जिवाला
सुटणार नाय ग, तुटणार नाय ग-
तुजी नि माजी जोरी

मी आणिन तुला जर्तारी अंजिरी सारी
मला पावली रं पिर्तीचि दौलत न्यारी
मी झुंजार ! साजिरी तू माझी नौरी
तुज्या संगतीनं चाखीन सर्गाची गोरी
थाटातमाटात गुल्लाबी बंगला-
बांदूया दर्याकिनारी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.