A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गीत प्रकार
निवडक अभिप्राय
'आठवणीतील गाणी' ही वेबसाईट म्हणजे एक हक्काची मैत्रीण असावी तशी आहे. एकही दिवस हिच्याशी गप्पा मारल्याशिवाय, तिच्याकडून कविता, गाणी ऐकल्याशिवाय पार पडत नाही.
- तुषार दिवेकर