A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चित्रपट
निवडक अभिप्राय
समर्थ रामदास यांची दासबोधातील कवणे मिळतील म्हणून गूगलवर शोध घेता घेता ही साईट मिळाली. अतिशय आनंद झाला. पाहिजे ते नाही मिळाले पण वाळवंटात हिरवळ मिळाली तर जो आनंद होतो, तसा आनंद मिळाला. खूप खूप धन्यवाद.
- अरुणकुमार बिराजदार