A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
मी नुकताच सेवानिवृत्त झालो, मुलाकडे अमेरिकेत आलो. थोडासा एकांतवास जाणवतोय तोच हे संकेतस्थळ सापडले. पाहून आनंद झाला. आधाशासारखे सारे वाचून ऐकले व ऐकून वाचले. मुलाला सुद्धा ऐकवले. घरातील सर्वाना करमणुकीचे तथा समाधानाचे गुपित गवसले.
- हेमेंद्र गोसावी