A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
धुक्यात हरवले होते काही शब्द, सुमधुर वाणी
प्रकाशात आणली तुम्ही परत आठवणीतली गाणी..
.. संजय गावडे