A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
अलका, तुझे दुसरे बाळ अठरा वर्षांचे झाले. कित्ती जणांना लळा लावलाय याने. 😊
- जया पांडे