A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
आठवणीत असलेल्या पण आठवत नसलेल्या मराठी गाण्यांना उजाळा देणारे एकमेव संकेत-स्थळ म्हणजे आठवणीतली गाणी. या अवीट मराठीची गोडी सगळ्या मराठी मनांसाठी विनामुल्य उपलब्ध केल्याबद्दल तुझे नुसते मन:पूर्वकच काय पण अगदी नेत्र-कर्णपूर्वक आभार.
- सुधीर ओक