A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
मराठी गाणी ती देखील इतकी सारी???? मला तर बघुन वेडच लागायचे बाकी राहिले. मला आपण कशा आहात, कशा दिसता अथवा आपले वय माहीत नाही. पण खूप आपल्याशा वाटता.
- मधुरिका चौधरी