A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
मराठी माणूस अतिशय अभिमानाने 'आठवणीतली गाणी' ऐकतो.
- उर्मिला देव