A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वराविष्कार
या गाण्यांचे एकाहून अधिक गायकांनी केलेले आविष्कार उपलब्ध आहेत.

निवडक अभिप्राय
आज, गाण्यांची आठवण झाली की 'आठवणीतील गाणी'च आठवते, एवढी सहजता निर्माण झाली आहे हे मात्र नक्की ! परमेश्वर तुमच्याकडून अखंड स्वरसेवा करून घेवो हीच सदिच्छा !
.. संजीव सुळे