A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हृदयिं धरा हा बोध

हृदयिं धरा हा बोध खरा ।
संसारीं शांतिचा झरा ॥

संशय खट झोटिंग महा ।
देउं नका त्या ठाव जरा ॥

निशाचरी कल्पना खुळी ।
कवटाळिल ही भीती धरा ॥

बहुरूपा ती जनवाणी ।
खरी मानितां घात पुरा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- शरद जांभेकर
बालगंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संशयकल्लोळ
राग - पिलू
चाल-जल जयो ऐसी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  शरद जांभेकर
  बालगंधर्व
  मधुवंती दांडेकर