संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
  
  
Emailaathavanitli.gani@gmail.com
  
  
Facebookhttps://www.facebook.com/Aathavanitli.Gani
 
  
  
Twitterhttps://twitter.com/AthavanitliGani
 
  
  
Google+https://plus.google.com/+AathavanitliGani
 
  
  
आठवणीतली गाणी ( संकल्पना आणि संचलन ) -
Aathavanitli Gani is conceived, crafted and cared by -
Alka Vibhas
https://www.facebook.com/Alka.Vibhas
निवडक अभिप्राय
(काही मिनिटांसाठी तांत्रिक कारणाने संकेतस्थळ उपलब्ध नसतानाच्या काळात) अस्वस्थ झालोय. आज आमच्या आठवणींचे काय करायचे? गाण्यांना उजाळा देणे शक्य होत नाही आहे.
.. र. न. उपाध्ये