संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
  
  
Emailaathavanitli.gani@gmail.com
  
  
Facebookhttps://www.facebook.com/Aathavanitli.Gani
 
  
  
Twitterhttps://twitter.com/AthavanitliGani
 
  
  
Google+https://plus.google.com/+AathavanitliGani
 
  
  
आठवणीतली गाणी ( संकल्पना आणि संचलन ) -
Aathavanitli Gani is conceived, crafted and cared by -
Alka Vibhas
https://www.facebook.com/Alka.Vibhas
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
आज, गाण्यांची आठवण झाली की 'आठवणीतील गाणी'च आठवते, एवढी सहजता निर्माण झाली आहे हे मात्र नक्की ! परमेश्वर तुमच्याकडून अखंड स्वरसेवा करून घेवो हीच सदिच्छा !
.. संजीव सुळे