संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
या संकेतस्थळाची माहिती मला ते सुरू झाल्यानंतरच्या काही दिवसातच मिळाली. स्पष्टच सांगायचे तर हे काही फार काळ टिकेल, असे मला वाटले नव्हते. पण तुम्ही फारच चिकाटीच्या निघालात.
- सदानंद पाटील