संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
निवडक अभिप्राय
मी 'मातोश्री' वृद्धाश्रमाची संचालिका आहे. मला इथे आवर्जून उल्लेख करावयाचा आहे की आमच्या आश्रमात आपल्या संकेतस्थळाचा फार उपयोग होतो. या निमित्ताने अनेक आजी आणि अजोबा संगणकाच्या वापराचा प्रयत्‍न करीत आहेत. धन्यवाद !!
- सुरेखा संतोष सोनावणे