संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
निवडक अभिप्राय
मी आपल्या वेबसाईटचा पुरेपूर वापर करतो. गाण्यांसोबत गाण्यांचे शब्द असल्यामुळे गाणे पाठ होते. परिस्थितीनुसार मला गुणगुणायला आवडते. मित्रांवर चांगलीच छाप पढते, त्यामुळे मी मित्रांमध्ये बराच फेमस आहे. ही किमया तुमच्या वेबसाईटमुळे माझ्या जीवनात घडत आहे. त्यामुळे तुमचे आभार मानतो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,..
- जयंत ताटी