संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
निवडक अभिप्राय
काही दिवसांपूर्वी मी आपल्या वेबसाईटची ओळख माझ्या आईला करून दिली. तिला खूप आवडली. आता तिला आवडणारे अभंग, कविता ती इथे शोधते आणि आपल्या वहीत उतरवते. तिला एवढं आनंदी पाहून मला खूप समाधानी वाटतं. या सर्वांसाठी तुमचे अपार कष्ट कारणीभूत आहेत. त्यासाठी तुमचे शतशः आभार.
- रविकांत खोंड