संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
ही लिंक मिळाल्यावर अगदी मनातून गहिवरून आलो. मी नि:शब्द आहे आणि डोळ्यांत पाणी आहे. आणखी काय बोलू? हक्काचे माणूस बोलायला भेटल्याचा आनंद होतो आहे.
- वसंत पोंक्षे