संपर्क | आठवणीतली गाणी | Aathavanitli Gani | Marathi songs lyrics online
A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संपर्क
Email : aathavanitli.gani@gmail.com 🔗
Connect on Facebook : 🔗
Connect on Twitter : 🔗
Conceived, Crafted, Cared by : Alka Vibhas  🔗
संकल्पना आणि संचलन : अलका विभास
Random song suggestion
निवडक अभिप्राय
आताशा कृतघ्‍न व्हायचं ठरविलं होतं. तरी या अधांतरी प्रवासात ऋण मानण्यासाठी / वसुलीसाठी तुम्ही भेटलाच की…!! तुमच्या योगे बर्‍याच दिवसांनी सी. रामचंद्रंचा 'जोगिया' ऐकण्याचा आनंद लाभला. ॠणानुबंधात सुख आहे.
- मनोज रावराणे