A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धाव-पाव सावळे विठाई

धाव-पाव सावळे विठाई का मनी धरिली अढी
अनाथ मी अपराधी देवा, उतरा पैलथडी

एकनाथा घरी पाणी वाहिले गंगेच्या कावडी
कबीराचे ते शेले विणुनी त्याची घालिसे घडी

जनाबाईची लुगडी धुतली चंद्रभागेच्या थडी
गजेंद्राचा धावा ऐकोनि वेगे घालिते उडी

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले