A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या

ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गांठी
भेटींत रुष्टता मोठी

त्या कातरवेळा थरथरती कधीं अधरी
त्या तिन्हीसांजा त्या आठवणी त्या प्रहरी
कितिदां आलो, गेलों, जमलों
रुसण्यावांचूनि परस्परांच्या कधीं न घडल्या गोष्टी

कधीं तिनें मनोरम रुसणें
रुसण्यांत उगीच तें हंसणे
म्हणून तें मनोहर रुसणें
हंसणें-रुसणें-रुसणें-हंसणें
हंसण्यावरती रुसण्यासाठीं, जन्मजन्मीच्या गांठी

कधीं जवळ सुखानें बसलों
दुःखांत सुखाला हंसलों
कधीं गहिंवरलों, कधीं धुसफुसलों
सागरतीरीं आठवणींनीं वाळूंत मारल्या रेघा
जन्मासाठीं जन्म जन्मलों, जन्मांत जमली ना गट्टी
नोंद
या पदातील 'रुष्टता' हा शब्द नाटकाच्या संहितेनुसार आहे आणि योग्य आहे. कृष्ण-रुक्मिणीच्या प्रत्येक भेटीत होणार्‍या रुसव्या-फुगव्यांचा यास संदर्भ आहे.

  पृथक्‌

 

  पं. कुमार गंधर्व, वाणी जयराम