A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या

ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी
भेटीत रुष्टता मोठी

त्या कातरवेळा थरथरती कधी अधरी
त्या तिनिसांजा त्या आठवणी त्या प्रहरी
कितिदा आलो, गेलो, जमलो
रुसण्यावाचूनि परस्परांच्या कधी न घडल्या गोष्टी

कधी तिने मनोरम रुसणे
रुसण्यात उगीच ते हसणे
म्हणून ते मनोहर रुसणे
हसणे-रुसणे-रुसणे-हसणे
हसण्यावरती रुसण्यासाठी, जन्मजन्मीच्या गाठी

कधी जवळ सुखाने बसलो
दुःखात सुखाला हसलो
कधी गहिवरलो, कधी धुसफुसलो
सागरतीरी आठवणींनी वाळूत मारल्या रेघा
जन्मासाठी जन्म जन्मलो, जन्मांत जमली ना गट्टी

 

  पं. कुमार गंधर्व, वाणी जयराम