A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पृथक्‌
अस्वीकरण
• 'पृथक्‌' हे स्वतंत्र लिखाण नाही. हे विश्लेषण (पृथक्करण) किंवा ही टिप्पणी असेल.
• आजच्या भाषेत याला 'deconstruction' असे म्हणता येईल.
• तळापर्यंत जायचे असल्याने पुष्टीकरण असेल.
• आपणही या शोधयात्रेत सामिल व्हा आणि आपल्याकडे असलेली अधिक माहिती कळवा, ही विनंती.