A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा नभात, तीच चैत्रयामिनी
एकान्‍ती मजसमीप तीच तूही कामिनी !

नीरवता ती तशीच, धुंद तेच चांदणे
छायांनी रेखियले चित्र तेच देखणे
जाईचा कुंज तोच, तीच गंधमोहिनी

सारे जरी ते तसेच धुंदी आज ती कुठे?
मीही तोच, तीच तूही, प्रीति आज ती कुठे?
ती न आर्तता उरात, स्वप्‍न ते न लोचनी

त्या पहिल्या प्रीतीच्या आज लोपल्या खुणा
वाळल्या फुलांत व्यर्थ गंध शोधतो पुन्हा
गीत ये न ते जुळून भंगल्या सुरांतुनी
कुंज - वेलींचा मांडव.
यामिनी - रात्र.
पृथक्‌
शीला भट्टारिका यांचा संस्कृत श्लोक ज्यावर शान्ता शेळके यांची 'तोच चंद्रमा नभात' ही कविता आधारित आहे-

य: कौमारहर: स एव हि वर: ता: एव चैत्रक्षपा:
ते चोन्मीलित मालती-सुरभय: प्रौढा: कदम्बानिला: ।
सा चैवास्मि तथापि तत्र विगत: व्यापारलीलाविधौ
रेवा रोधसि वेतसी तरूतले चेत: समुत्कण्ठते ।

  पृथक्‌

अक्षरलेखन - भालचंद्र लिमये

( 'आठवणीतली गाणी'वर प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग्ज कॉपी-पेस्ट करणे अनधिकृत आणि अनैतिक आहे. या लिखाणाचा कुठल्याही प्रकारे वापर करण्याआधी लेखकाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. )

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.