A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरिनाम सदोदित गाई रे

सुवर्णमणि सोनिया ।
ये कल्लोळु जैसे पाणिया ।
तैसा मज धनंजया ।
शरण ये तूं ॥

हरिनाम सदोदित गाई रे!

नलगे साधन
नलगे जपतप
स्‍मर नित्‌ विठ्ठल-रखुमाई रे!

ज्या योगी न पावती योगबलें
ज्या ज्ञानी न जाणती ज्ञानबलें
वश भक्तां हरि तू होई रे!

सुखशांती हरीचे उभयचरण
स्मरतां ते पुन: नच जन्‍ममरण
सुख सर्व हरीच्या पायीं रे!

जो विठ्ठलनाम निज अधरीं धरी
रे त्याचें मागेपुढति हरी
जो निशिदिनिं सन्‍निध राही रे!

प्रभुचे पदरज- ती तर मुक्ति
भवतारक ही हरिपद-भक्ति
पथ ह्याविण सोपा नाही रे!
उभय - दोघे.
निशिदिनी - अहोरात्र.
भव - संसार.
रज - धूळ.