A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधाधरमधुमिलिंद जयजय

राधाधरमधुमिलिंद । जयजय रमारमण हरि गोविंद ॥

कालिंदी-तट-पुलिंद-लांच्छित सुरनुतपादारविंद, जयजय ॥

उद्‌धृतनग मध्वरिंदमानघ सत्यपांडपटकुविंद, जयजय ॥

गोपसदनगुर्वलिंदखेलन बलवत्स्तुतितें न निंद, जयजय ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- शरद जांभेकर
रामदास कामत
प्रभाकर कारेकर
पं. भीमसेन जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सौभद्र
राग - यमन
चाल-विठाबाई माउली
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
मिलिंद - भ्रमर, काळा भुंगा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  शरद जांभेकर
  रामदास कामत
  प्रभाकर कारेकर
  पं. भीमसेन जोशी