A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अग्‍निहोत्र

अग्‍निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवामृत्विजम् ।
होतारं रत्‍नधातमम् ॥

कुठे तुझा जन्म झाला, कुठे तुझे मूळ
पिढ्या पिढ्या वाहणार्‍या नदीचे तू जळ
पसरला वटवृक्ष निबीड नात्यांचा
एक पान घेऊ पाहे शोध अस्तित्वाचा

तळहाती घेउनिया निखारा हा रात्री
अंधाराची वाट चाले कुणी अग्‍निहोत्री
अग्‍निहोत्र, अग्‍निहोत्र..
गीत - श्रीरंग गोडबोले
संगीत - राहुल रानडे
स्वर- राहुल रानडे
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अग्‍निहोत्र, वाहिनी- स्टार प्रवाह.

 

Print option will come back soon