A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मरणांत खरोखर जग जगते

मरणांत खरोखर जग जगते
अधिं मरण अमरपण ये मग ते

अनंत मरणे अधीं मरावी
स्वातंत्र्याची आस धरावी
मारिल मरणचि मरणा भावी
मग चिरंजीवपण ये बघ ते

सर्वस्वाचे दान अधीं करी
सर्वस्वच ये स्वये तुझ्या घरी
सर्वस्वाचा यज्ञ करी तरि
रे ! स्वयें सैल बंधन पडते

स्वातंत्र्याचा एकचि ठावा
केवळ यज्ञचि मजला ठावा
यज्ञ मार्ग ! हो यज्ञ विसावा
का यज्ञाविण काही मिळते?

सीता सति यज्ञीं दे निज बळि
उजळुनि ये सोन्याची पुतळी
बळी देउनी बळी हो बळी
यज्ञेच पुढे पाऊल पडते

यज्ञिं अहर्निश रवि धगधगतो
स्वसत्वदाने पाश छेदितो
ज्योतिर्गण नव जन्मुनि जगतो
रे स्वभाव हा ! उलटे भलते

प्रकृति-गती ही मनिं उपजुनियां
उठा वीर कार्पंण्य त्यजुनिया;
'जय हर !' गर्जा मातेस्तव या !
बडबडुनी काही का मिळते?
अहर्निश - रात्रंदिवस.
कार्पण्य - कृपणता, कंजूषपणा.

 

Print option will come back soon