A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पतितपावन नाम ऐकुनी

पतितपावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा
पतित पावन न होसी म्हणुनी जातो माघारा

घेशी जेव्हा देशी ऐसा असशी उदार
काय देवा रोधु तुमचे कृपणाचे द्वार
सोडी ब्रिद देवा आता न होसी अभिमानी
पतितपावन नाम तुजला ठेवियले कोणी

हाति घेउनी धांगड झेंडा फिरेन त्रैलोकी
पतितपावन नव्हेसी हरी तू अति मोठा घातकी
नामा ह्मणे देवा तुझे न लगे मज काही
प्रेम असु द्या हृदयी तुमचे आठवण पायी
कृपण - कंजूष.
धांगड - जाडेभरडे; खरबरीत (कापड, सूत, इ.)
मूळ रचना

पतितपावन नाम ऐकुनी आलों मी द्वारा ।
पतित पावन नव्हसी म्हणुनी जातों माघारा ॥१॥

घ्यावें तेव्हां द्यावें ऐसा अससी उदार
काय धरूनि देवा तुझें कृपणाचें द्वार ॥२॥

सोडीं ब्रीद देवा आतां नव्हेसि अभिमानी ।
पतितपावन नाम तुझें ठेविलें कोणीं ॥३॥

झेंगट घेउनी हाती दवंडी पीटीन तिहीं लोकीं ।
पतितपावन देवा परि तूं मोठा घातकी ॥४॥

नामा ह्मणे देवा तुझे न लगे मज कांही ।
प्रेम असोंदे चित्तीं म्हणूनि लागतसें पायीं॥६॥