A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पतितपावन नाम ऐकुनी

पतितपावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा
पतित पावन न होसी म्हणुनी जातो माघारा

घेशी जेव्हा देशी ऐसा असशी उदार
काय देवा रोधु तुमचे कृपणाचे द्वार
सोडी ब्रिद देवा आता न होसी अभिमानी
पतितपावन नाम तुजला ठेवियले कोणी?

हाती घेउनी धांगड झेंडा फिरेन त्रैलोकी
पतितपावन नव्हेसी हरी तू अति मोठा घातकी
नामा ह्मणे देवा तुझे न लगे मज काही
प्रेम असु द्या हृदयी तुमचे, आठवण पायी
कृपण - कंजूष.
धांगड - जाडेभरडे; खरबरीत (कापड, सूत, इ.)
पृथक्‌
ग. दि. माडगूळकर यांचे हे पद संत नामदेव यांच्या खालील रचनेवर आधारित आहे-

पतितपावन नाम ऐकुनी आलों मी द्वारा ।
पतितपावन नव्हसी म्हणुनी जातों माघारा ॥१॥
घ्यावें तेव्हां द्यावें ऐसा अससी उदार ।
काय धरूनि देवा तुझें कृपणाचें द्वार ॥२॥
सोडीं ब्रीद देवा आतां नव्हेसि अभिमानी ।
पतितपावन नाम तुझें ठेविलें कोणीं ॥३॥
झेंगट घेउनी हाती दवंडी पीटीन तिहीं लोकीं ।
पतितपावन देवा परि तूं मोठा घातकी ॥४॥
नामा ह्मणे देवा तुझे न लगे मज कांही ।
प्रेम असोंदे चित्तीं म्हणूनि लागतसें पायीं ॥६॥
(गाथा- क्र. २२६३)

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.