A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखी मी दर्ददिवाणी

सखी मी दर्ददिवाणी, माझी व्यथा कुणा नकळे ग !
घायाळाची मर्मवेदना घायाळास कळे ग !

रत्‍नपारख्याविण रत्‍नांची कुणा न पारख व्हावी
शूलावर मम शेज सखे जर नीज कशी मज यावी
गगनमंडळी शेज प्रियाची, मीलन मग कोठे ग !

फिरते वणवण जखमी होवून, वैद्य कुणी न भेटे ग
मीरेची संपेल व्यथा जर हरीच वैद्य मिळे ग !
शेज - अंथरूण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.