A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परदेशी सजण घरी आले

परदेशी सजण घरी आले
देहताप सरले, सुखमय मी मंगल गीत म्हणाले

मोर जसा घनगर्जन श्रवुनी, तैसी उन्मन झाले
प्रभुमीलन होताच क्षणी त्या, सारे दु:ख गळाले

चंद्र बघुनि जशि फुले कुमुदिनी, तैसी फुलुनी गेले
नसानसांत भरे शीतलता, महालात हरि आले

सगळ्या भक्तांचे कैवारी ते प्रभुचरण मिळाले
मीरा विरहिणी शीतल झाली, द्वंद्वच पार निमाले
उन्मनी - देहाची मनरहित अवस्था.
कुमुदिनी - श्वेतकमळाची वेल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.