A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पावना वामना या मना

पावना वामना या मना ।
दे तव भजनीं निरंतर वासना ॥

श्रीवत्सांकित कौस्तुभधारिन्‌ ।
योगीजनांतररंजना ॥

भो प्रह्लादपरा हरिरूपा ।
मत्तनिशाचरकंदना ॥

नवतुलसीदलमालाभूषी ।
बलवद्भवभयभंजना ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- पं. वसंतराव देशपांडे
अनंत वेर्णेकर
रामदास कामत
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सौभद्र
राग - पिलू
चाल-गर्भाच्या चालीवर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
मत्त - माजलेला, दांडगा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. वसंतराव देशपांडे
  अनंत वेर्णेकर
  रामदास कामत