A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सोनार शिक्का नवा निघाला

सोनार शिक्का नवा निघाला पंधरा आणे जरी बट्टा ॥

वडाची साल पिंपळाला लावितां कसी लागेल पहा शोधून ।
हेल्यावर जरी दिली अंबारी मटकन बसेल भारानें ।
पखाल आपण वाहूं विसरला घरोघरच असेल गाणं ।
हिजडे जर तलवार मारते शिपायांशी पुसतें कोण ।
उदंड झाला ताजा गधडा याला शोभेल काय वर जिणं ।
कोल्हे कुत्रे भुंकू लागले हत्ती पळेल काय भिऊन ।
भीक मागून पित्रं घालशी तर स्वर्गी कैसा वाजेल घंटा ।
सोनार शिक्का नवा निघाला पंधरा आणे जरी बट्टा ॥

कसे मुंगीला पर फुटले घेऊ म्हणती गगन ।
गरुडाची सर याला टिटवी गेली गर्वानें ।
हनुमंतापुढें उडी माराया पण केला कोल्हानें ।
उडी मारीतां धरणीशी पडला झालं बावन गेलें अवसान ।
श्रावणमासा शिदड मातले शेषागरी नेऊं लग्‍न ।
चित्र वैशाखांत या म्हणून म्हटले तिकडेंच गेले मरुन ।
ताड म्हणतो मी मेरुहून उंच कैलासाशी लावीन फाटा ।
सोनार शिक्का नवा निघाला पंधरा आणे जरी बट्टा ॥

राजहंसाच्या पंक्ती बसाया गर्वे गेला कावळा ।
जातां खेपे टोचून पाहे जड लागे माणिक गोळा ।
बेडुक म्हणे मी वेद पढतों डबकामधीं खरडी गाळा ।
मैना सारख्या रडूं लागल्या नित्य रडती वटवाघुळा ।
कोणी कोणाचा गुरु ना चेला घरोघरचे झाले गोळा ।
शिलंगणाचे सोनें आनूं आठ रूपयांचा म्हणे तोळा ।
जसे शिमग्याचे वीर घुमती फौजाचा करिती सपाटा ।
सोनार शिक्का नवा निघाला पंधरा आणे जरी बट्टा ॥

तळहातानें चंद्र झांकेना उजेड त्याचा बहुजागा ।
मोत्याच्चा लडींत सरजा दमडीचा तो माल फुगा ।
गुरु गुरकावी चेला टरकावी मात्रागमनी असेल बगा ।
परस्परें जग देत ग्वाही अपकीर्ति माहीत जगा ।
कथा भागवत शास्त्र पुराण हरीचे गुण कोणी गागा ।
नामें विठ्ठलचे असे धडाके ऐकून मूर्खा होय जागा ।
येसू परशराम म्हणे अशिलाचा पोकळ ताठा ।
सार्‍या गांवाचे ओहोळ मिळून गंगेची करिती थट्टा ।
सोनार शिक्का नवा निघाला पंधरा आणे जरी बट्टा ॥
गीत - शाहीर परशराम
संगीत - वसंत पवार
स्वराविष्कार- पं. वसंतराव देशपांडे
सुलोचना चव्हाण
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - शाहीर परशुराम
गीत प्रकार - चित्रगीत, लोकगीत
  
टीप -
• स्वर- पं. वसंतराव देशपांडे, संगीत- वसंत पवार, चित्रपट- शाहीर परशुराम.
• स्वर- सुलोचना चव्हाण, संगीत- ???.
गधडा - गाढव.
पखाल - पाणी भरण्याची चामड्याची मोठी पिशवी.
बावन - फिजिती.
मेरू - एक पर्वत.
शिदड - गांडूळ.
हेला - रेडा.
पृथक्‌
पं. वसंतराव देशपांडे आणि सुलोचनाबाई चव्हाण या दोघांच्या स्वराविष्कारांत शब्दांचा बराच फरक असल्याने येथे शाहीरांचे मूळ शब्द दिले आहेत.

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. वसंतराव देशपांडे
  सुलोचना चव्हाण