A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिन गेले भजनाविण सारे

दिन गेले भजनाविण सारे

बालपणा रमण्यात गमविला
यौवनात धनलौकिक प्यारे

मोहापायी मूळ हरपले अजुन शमेना तृष्णा का रे
म्हणे कबीर, साधुजन ऐका भक्त प्रभूचे तरले सारे
गीत- पुरुषोत्तम दारव्हेकर
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वराविष्कार - भार्गवराम आचरेकर
शौनक अभिषेकी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- कट्यार काळजात घुसली
राग- बिलावल
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यगीत
तृष्णा - तहान.

 

Random song suggestion
  भार्गवराम आचरेकर
  शौनक अभिषेकी