A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निर्गुणाचे भेटी आलो

निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणासंगे ।
तंव झालों प्रसंगी गुणातीत ॥१॥

मज रूप नाहीं, नांव सांगू काई ।
झाला बाई काई बोलूं नये ॥२॥

बोलतां आपली जिव्हा पैं खादली ।
खेचरी लागली पाहतां पाहतां ॥३॥

ह्मणे गोरा कुंभार नाम्या तुझी भेटी ।
सुखासुखी मिठी पडली कैसी ॥४॥
खादणे - खाणे.
पैं - निश्चय्यार्थक.
पृथक्‌
खेचरी मुद्रा-
खेचरी हा शब्द 'ख' आणि 'चरी' अशा दोन शब्दांनी बनलेला आहे. 'ख' या शब्दाने आकाश अर्थात मनाची निर्विकार अवस्था निर्देशित केली आहे. 'चरी' म्हणजे फिरणारी किंवा प्रवेश करणारी. थोडक्यात खेचरी म्हणजे आकाशात फिरणे. हे आकाशात फिरणे दोन स्तरावर घडत असते- शारीरिक आणि मानसिक. त्यापैकी शारीरिक स्तरावर जी क्रिया साधक करतो त्याला खेचरी मुद्रा म्हणतात. या क्रियेचा परिणाम स्वरूप मनाची जी निर्विचार अवस्था प्राप्त होते त्याला खेचरी अवस्था असे म्हणतात.
खेचरी मुद्रेमध्ये साधक आपली जीभ उलटी फिरवून, टाळूला भिडवून मागे नेतो.

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.