A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आधार जिवाला वाटावा

वय तर माझे सोळा सत्रा
स्वभाव अगदी भोळा भित्रा
आधार जिवाला वाटावा
असा कुणी मज भेटावा..

जो येतो तो भंवती फिरतो
सौंदर्याचे कौतुक करतो
हा त्रास जयाने निपटावा
असा कुणी मज भेटावा..

कुणी म्हणे मज गुलाब हसरा
कुणी म्हणे मज गुणी शर्करा
अभिमान जयापुढे फिकटावा
असा कुणी मज भेटावा..

ब्रह्मचारी मज देतो टॉफी
गृहस्थ पाजितो काळी कॉफी
पण संसार जयासी थाटवा
असा कुणी मज भेटावा..

एकोणिस वा वीस वयाचा
मलाच राहील वचक जयाचा
मन-पतंग त्याने काटावा
असा कुणी मज भेटावा..