A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थोराहुनही थोर श्रीहरी

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

थोराहुनही थोर, श्रीहरी गोकुळचा चोर
सकल सुरांना वंदनीय हा असुरांना शिरजोर

चंद्रवदन तो देवकीनंदन
राधेचा चितचोर
देखुनी ज्यातें प्रमोदित होती-
भाविकनेत्र चकोर

मृदू अधरांवर मुरली सुस्वर
तरीही श्रीधर समर धुरंधर
जरी लोण्याहून मऊ तरीही वज्राहून कठोर
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
प्रमोद - आनंद.