A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रक्तकणांनी रेखांकित ही

रक्तकणांनी रेखांकित ही शपथ हुतात्मा वीरांची
यश-दीप्ती-सन्‍मान वाढवा, कीर्ती वाढवा देशाची

समान येथे सारे मानव, धर्म-जातीचा भेद नसो
समान संधी समान निर्णय, न्यायप्रीयता पूर्ण वसो
वैभव माना भिन्‍न वेष हे, विभिन्‍न भाषा प्रांतांची

नको आचरण भ्रष्ट कुणाचे, हिंसेचाही लेश नसो
विज्ञानाच्यासंगे आम्हा धर्माचाही लाभ असो
धारण करी जो सर्वांचे तो, प्रिय व्याख्या ही धर्माची
दीप्‍ती - तेज.