A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तिमिरपटल भार विपुल

तिमिरपटलभार विपुल करि वसुधा व्याकुल हा ॥

अरुणोदय कान्‍त शान्‍त वांच्छि भुवन आर्त महा ॥

अमरविभविं उदयाचलिं त्या विलसे कृष्ण अहा ! ॥
गीत- वि. सी. गुर्जर
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत नंदकुमार
राग- भीमपलास
ताल-एकताल
चाल-लचक लचक
गीत प्रकार - नाट्यगीत
वांच्छा - इच्छा.