A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तिमिरपटल भार विपुल

तिमिरपटलभार विपुल करि वसुधा व्याकुल हा ॥

अरुणोदय कान्‍त शान्‍त वांच्छि भुवन आर्त महा ॥

अमरविभविं उदयाचलिं त्या विलसे कृष्ण अहा ! ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - संगीत नंद-कुमार
राग - भीमपलास
ताल-एकताल
चाल-लचक लचक
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
वांच्छा - इच्छा.