A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माजे रानी माजे मोगा

माजे रानी माजे मोगा
तुजे दोल्यांत सोधता ठाव !

माजे राजा माजे मोगा
तुजे नावाक जोडता नाव

फुलाफुलाक पुशीत आयलो
तुजेमाजे प्रीतिचो गाव

काळ्याकाळ्या दोळ्यान्‌ तुज्या
माज्या वाटा वाटा मेळतात माका

तुज्या छातीर ठेवता माथा
फुलाभाशेन भाशेन हलकी दुखा
तुजे पायाक रुतता काटा
माजे काळजाक लागता घाव !

गोर्‍यागोर्‍या रंगांन्‌ तुज्या
माज्या दोळ्याक दोळ्याक चांदन्या राती

तुज्या ओठार सपना माजी
माजे गाणे गाणे होऊन येती
तुजे भितूर माजे मना
दर्यावैल्या किरणाचो भाव
भितूर - आत.
मोग - प्रेम.
वैल्या - वरल्या.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.