A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्‍त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी

स्‍त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी
हृदयी अमृत नयनीं पाणी

तुझिया पोटी अवतरती नर
अन्यायच ते करिती तुझ्यावर
दासी म्हणुनी नमविती चरणी !

कुशीत तुझिया पुरुष धुरंधर
अबला परि तू ठरिसी जगावर
दशा तुझी ही केविलवाणी !

सुंदरता तुज दिधली देवे
तुझी तुला ती परि न पेलवे
क्षणांत ठरली तूच पापिणी !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - बाळा जो जो रे
गीत प्रकार - चित्रगीत, नयनांच्या कोंदणी
  
टीप -
• समूहस्वर देणारे सर्व कलाकार ध्वनीमुद्रणाच्या वेळेस हजर राहू न शकल्याने स्वत: आशा भोसले कोरसमध्ये सहभगी झाल्या होत्या, असे आशाताईनी एका मुलाखतीत नमूद केले आहे.