A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देव ह्मणे नाम्या पाहें

देव ह्मणे नाम्या पाहें । ज्ञानदेव मीच आहें ॥१॥

तो मी नाहीं दुजा । ज्ञानदेव आत्मा माझा ॥२॥

माझ्या ठायीं ठेवीं हेत । सोड खंत खंडी द्वैत ॥३॥

नाम्या उमज मानसीं । ऐसें ह्मणे हृषिकेशी ॥४॥

आत्मरूपी ज्ञानेश्वर । तोचि ज्ञानाचा सागर ॥५॥

ज्ञानदेवें धरीं भाव । स्वयें होसी तूंचि देव ॥६॥
ठाय - स्थान, ठिकाण.
हेत - इच्छा.
नामदेवांच्या दोन स्वतंत्र रचना एकत्र करून हे पद तयार झाले आहे.
त्या रचना अशा आहेत-

(१)
देव ह्मणे नाम्या पाहें । ज्ञानदेव मीच आहें ॥१॥
तो आणि मी नाहीं दुजा । ज्ञानदेव आत्मा माझा ॥२॥
माझ्या ठायीं ठेवीं हेत । सोड खंत खंडी द्वैत ॥३॥
नाम्या उमज मानसीं । ऐसें ह्मणे हृषिकेशी ॥४॥

(२)
ज्ञानदेवा पुढें कथा । करीं वारील ह्या व्यथा ॥१॥
आत्मरूपी ज्ञानेश्वर । तोचि ज्ञानाचा सागर ॥२॥
ज्ञानदेवें धरीं भाव । स्वयें होसी तूंचि देव ॥३॥
राम कृष्ण रे गोविंद । जप ह्मणे तो मुकुंद ॥४॥

 

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.