A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पोटापुरता पसा पाहिजे

पोटापुरता पसा पाहिजे नको पिकाया पोळी
देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !

हवाच तितुका पाडी पाऊस देवा वेळोवेळी
चोचीपुरता देवो दाणा मायमाउली काळी
एक वितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी !

महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
गरजेपुरती देई वसने जतन कराया काया
गोठविणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी !

सोसे तितुके देई याहुन हट्ट नसे गा माझा
सौख्य देई वा दुःख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
अपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - प्रपंच
राग - मिश्र पिलू
गीत प्रकार - चित्रगीत
पसा - ओंजळ.
रंक - भिकारी / गरीब.
वसन - वस्‍त्र.