A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंथन

दिला नियतीने स्त्री जन्माला विपरीतसा हा शाप जुना
ठायी ठायी दैत्यपणाची प्रचिती येई पुन्हा पुन्हा
स्त्रीच्या भाळी सदाच लिहिले जहर तेच कडु चार
पचवून त्याला अमृत उधळी तीच माय हळुवार
माणसातल्या देवपणाचा होतो तेव्हा साक्षात्कार
हाती येते नवनीत जेव्हा मंथन होते अपरंपार
गीत - मंगेश कुळकर्णी
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- देवकी पंडित
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- मंथन, वाहिनी- ई टीव्ही.
ठाय - स्थान, ठिकाण.