A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बोलून प्रेमबोल तू लाविलास

बोलून प्रेमबोल तू लाविलास छंद
लावून छंद वेडा केलेस विश्व धुंद

धुंदित त्या क्षणांच्या युग एक हे बुडाले
घरटे करोनी चिमणे मन-पाखरू उडाले
वार्‍यावरी वरात, पथ हा तया अरुंद

प्रीतीत रंगलेली विरली उषा प्रभाती
छंदात हरवल्या त्या मधुपुनव-चांदराती
निशिगंध मात्र देई मन-भाबडा सुगंध
उषा - पहाट.

 

Print option will come back soon