A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बलसागर तुम्हि वीरशिरोमणि

बलसागर तुम्हि वीरशिरोमणि कोठें तरि रमलां ।
आश्वासन जिस दिलें तिला कां विसरुनियां गेलां ॥

पेरियलें जें प्रीतितरूचें बीज हृदयिं त्याला ।
अंकुर येउनि सुदृढ तयाचा वृक्ष असे झाला ॥

सुंदर तुम्ही मूर्तिमान तच्छायेला बसलां ।
चित्र असे हृदयांत कोंदतां ठाव न अन्याला ॥

पांडुकुमारा पार्थ नरवरा, राखा वचनाला ।
निश्चय माझा नढळे जरि हा कंठ कुणीं चिरला ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
नीलाक्षी जोशी
आशा खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत सौभद्र
राग - पिलू
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  माणिक वर्मा
  नीलाक्षी जोशी
  आशा खाडिलकर